Ya An Tea Factory Pu'er - RoyalPuer.com
 
 
 Sheng (Raw)
 Shu (Cooked)
 
 Bao He Xiang
 Boyou
 Da Li Nan Jian
 Guangdong Tea Import and Export
 Haiwan
 Li Ming
 Liu Da Cha Shan
 Meng Ku
 Menghai
 Nan Qiao
 Sui Yue Zhi Wei
 Xiaguan
 Ya An
 Yi Bang Cha Ma Si
 Yunnan Tea Import and Export
 
 Bing Cha
 Zhuan Cha
 Tuo Cha
 Loose-Leaf
 
 0 to 1 Year
 2 to 3 Years
 4 to 6 Years
 7 to 10 Years
 More than 10 Years

Ya An Tea Factory
Located in Ya An, Sichuan province, Ya An Tea Factory specialises in producing Zang Zhuan Cha (i.e. Tibetan Tea Bricks).
Sort by : product | price | rating
 
200g Zang Zhuan Cha
200g Zang Zhuan Cha
Ya An, Cooked, 2008
Rating:
$48.80 (1 piece)
70g Zang Zhuan Cha
70g Zang Zhuan Cha
Ya An, Cooked, 2006
Rating:
$12.70 (1 piece)
Item(s) : 0
Your shopping cart is empty
 
 
Font size:
Small
Normal
Big
Huge
 
Added Bao He Xiang.
Added Lu Yan Yuan Tuo Cha.
Added Hong Yan Yuan Tuo Cha.
Added Hui Huang Tuo Cha.
Added five new Sui Yue Zhi Wei Yi Wu tea cakes.
 
           
 Introduction to Pu'er Tea  How to Shop  Contact Us
 Types of Pu'er  Shipping Methods & Rates  My Account (Order Status & History)
 Pu'er Brewing Guide  Privacy & Security  Returns & Exchange, Order Tracking
 Pu'er Medicinal Claims
 
We gladly accept PayPal All major credit cards through Paypal Guest Payment
Copyright © 2006-2024 RoyalPuer.com.
All rights reserved.